Proses Cara Penyebaran Biji


a. Anemokori
proses penyebaran biji dengan bantuan angin
b. Hidrokori
proses penyebaran biji dengan bantuan air
c. Zookori
proses penyebaran biji dengan bantuan hewan
d. Antropokori
proses penyebaran biji dengan bantuan manusia

Comments

Popular posts from this blog

Fungsi Keyboard Pada Perangkat Input Komputer Serta Jenis-jenisnya

Perkembangan Generasi Protokol Novell Netware Dari Masa Ke Masa

Langkah-langkah Menyelamatkan Smartphone Dari Air